เสบียงธรรม

คำแนะนำก่อนทาน

"เสบียงธรรม" อารหารธรรมสำเร็จรูป ให้รสชาติอันอิ่มเอมใจ อาหารธรรมในแต่ละถาดให้อรรถรสและสารอาหารทางใจที่ต่างกัน เมื่อลองได้ชิมจะได้ลิ้มรสธรรมที่แตกต่างจากอาหารที่คุ้นเคย

เสบียงธรรม
"ความอิ่มที่หาได้ไม่ยาก"