Payments & Shipping

Payments / การชำระเงิน

วิธีการชำระเงินหลังจากสั่งซื้อสินค้า
 • โอนเงินผ่านธนาคาร รกสิกรไทย
  สาขา อโศก-ดินแดน (ออมทรัพย์)
  ชื่อบัญชี : Association Chorfah
  S/V 049-2-98461-2
 • เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต (ผ่าน Paypal)

Shipping / การส่งสินค้า

วิธีการส่งสินค้า
 • ส่งผ่าน LINE MAN ในกรุงเทพฯ
 • ส่งผ่าน Kerry ทั่วประเทศไทย
 • ส่งต่างประเทศ ติดต่อวิธีส่ง


เมื่อชำระเงินเรียบร้อย โปรดแจ้งมายังแบบฟอร์มด้านล่าง
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
หรือแจ้งติดต่อผ่าน Line คลิกที่นี้

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input